قیمت لحظه ای Tezos به بیت کوین

          قیمت لحظه ای Tezos به تتر

          قیمت لحظه ای Tezos به دلار

نمودار تغییرات قیمت Tezos

ابزار تحلیل تکنیکال Tezos

                                 روزانه

                             هفتگی

نمودار تغییرات Tezos نسبت به ریال ، دلار و یورو

نمودار تغییرات قیمت Tezos در ۲۴ ساعت گذشته

نمودار تغییرات قیمت Tezos در یک هفته اخیر

نمودار تغییرات قیمت Tezos در یک ماه اخیر

نمودار تغییرات قیمت Tezos در یک سال اخیر

نمودار تغییرات قیمت Tezos از آغاز شروع

قیمت لحظه ای Tezos به دلار

قیمت لحظه ای Tezos به تتر

قیمت لحظه ای Tezos به بیت کوین

نمودار تغییرات قیمت Tezos

ابزار تحلیل تکنیکال Tezos

هفتگی

روزانه

نمودار تغییرات Tezos نسبت به ریال ، دلار و یورو

(برای مشاهده کامل جدول، جدول را به راست بکشید)

نمودار تغییرات قیمت Tezos در ۲۴ ساعت گذشته

نمودار تغییرات قیمت Tezos در یک هفته اخیر

نمودار تغییرات قیمت Tezos در یک ماه اخیر

نمودار تغییرات قیمت Tezos در یک سال اخیر

نمودار تغییرات قیمت Tezos از آغاز شروع