آموزش۱۳۹۷-۱۰-۱۶ ۰۱:۳۱:۰۱ +۰۳:۳۰
  • تحلیل تکنیکال

بایننس کوین BNB (تحلیل تکنیکال و قیمتی)

قیمت لحظه ای بایننس کوین BNB نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در یک هفته اخیر نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در یک ماه اخیر نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین در یک سال اخیر نمودار تغییرات قیمت بایننس کوین از آغاز شروع [...]

  • تحلیل تکنیکال

تتر tether (تحلیل تکنیکال و قیمتی)

قیمت لحظه ای تتر tether نمودار تغییرات قیمت تتر tether در یک هفته اخیر نمودار تغییرات قیمت تتر tether در یک ماه اخیر نمودار تغییرات قیمت تتر tether در یک سال اخیر نمودار تغییرات قیمت تتر tether از آغاز شروع [...]

  • تحلیل تکنیکال

EOS (تحلیل تکنیکال و قیمتی)

قیمت لحظه ای EOS نمودار تغییرات قیمت EOS در یک هفته اخیر نمودار تغییرات قیمت EOS در یک ماه اخیر نمودار تغییرات قیمت EOS در یک سال اخیر نمودار تغییرات قیمت EOS از آغاز شروع نمودار تغییرات EOS نسبت به [...]

  • تحلیل تکنیکال

AION (تحلیل تکنیکال و قیمتی)

قیمت لحظه ای AION نمودار تغییرات قیمت AION در یک هفته اخیر نمودار تغییرات قیمت AION در یک ماه اخیر نمودار تغییرات قیمت AION در یک سال اخیر نمودار تغییرات قیمت AION از آغاز شروع نمودار تغییرات AION نسبت به [...]

  • تحلیل تکنیکال

Bitcoin SV (تحلیل تکنیکال و قیمتی)

قیمت لحظه ای Bitcoin SV نمودار تغییرات قیمت Bitcoin SV در یک هفته اخیر نمودار تغییرات قیمت Bitcoin SV در یک ماه اخیر نمودار تغییرات قیمت Bitcoin SV در یک سال اخیر نمودار تغییرات قیمت Bitcoin SV از آغاز شروع [...]

  • تحلیل تکنیکال

Monero (تحلیل تکنیکال و قیمتی)

قیمت لحظه ای Monero نمودار تغییرات قیمت Monero در یک هفته اخیر نمودار تغییرات قیمت Monero در یک ماه اخیر نمودار تغییرات قیمت Monero در یک سال اخیر نمودار تغییرات قیمت Monero از آغاز شروع نمودار تغییرات Monero نسبت به [...]

بارگذاری مطالب بیشتر