آموزش۱۳۹۷-۱۰-۱۶ ۰۱:۳۱:۰۱ +۰۳:۳۰
  • تحلیل تکنیکال

بیت کوین (تحلیل تکنیکال و قیمتی)

قیمت لحظه ای بیت کوین نمودار تغییرات قیمت بیت کوین در یک هفته اخیر نمودار تغییرات قیمت بیت کوین در یک ماه اخیر نمودار تغییرات قیمت بیت کوین در یک سال اخیر نمودار تغییرات قیمت بیت کوین از ابتدای شروع قیمت [...]

  • تحلیل تکنیکال

اتریوم (تحلیل تکنیکال و قیمتی)

قیمت لحظه ای اتریوم نمودار تغییرات قیمت اتریوم در یک هفته اخیر نمودار تغییرات قیمت اتریوم در یک ماه اخیر نمودار تغییرات قیمت اتریوم در یک سال اخیر نمودار تغییرات قیمت اتریوم از آغاز شروع نمودار تغییرات [...]

  • تحلیل تکنیکال

ریپل (تحلیل تکنیکال و قیمتی)

قیمت لحظه ای ریپل نمودار تغییرات قیمت ریپل در یک هفته اخیر نمودار تغییرات قیمت ریپل در یک ماه اخیر نمودار تغییرات قیمت ریپل در یک سال اخیر نمودار تغییرات قیمت ریپل از آغاز شروع نمودار تغییرات ریپل نسبت به ریال [...]

  • تحلیل تکنیکال

داج کوین dogecoin (تحلیل تکنیکال و قیمتی)

قیمت لحظه ای داج کوین dogecoin نمودار تغییرات قیمت داج کوین dogecoin در یک هفته اخیر نمودار تغییرات قیمت داج کوین dogecoin در یک ماه اخیر نمودار تغییرات قیمت داج کوین dogecoin در یک سال اخیر نمودار تغییرات قیمت داج کوین dogecoin از آغاز شروع [...]

  • تحلیل تکنیکال

بیت کوین کش (تحلیل کامل)

قیمت لحظه ای بیت کوین کش نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در یک هفته اخیر نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در یک ماه اخیر نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش در یک سال اخیر نمودار تغییرات قیمت بیت کوین کش از [...]

  • تحلیل تکنیکال

لایت کوین (تحلیل تکنیکال و قیمتی)

قیمت لحظه ای لایت کوین نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در یک هفته اخیر نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در یک ماه اخیر نمودار تغییرات قیمت لایت کوین در یک سال اخیر نمودار تغییرات قیمت لایت کوین از آغاز شروع [...]

بارگذاری مطالب بیشتر